Kontakt

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 10+9

Urząd Miejski w Czyżewie
ul.Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

tel. (86) 275 50 36
e-mail:sekretariat@umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348
REGON: 000531393

Godziny pracy Urzędu:
 Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.